header banner
Default

Hoe krijg je een optimale combinatie van Google Ad Grants en Google Ads zoekcampagnes?


Je Google Ad Grants campagne aanvullen met een betaalde Google Ads zoekcampagne? In dit blog lees je waarom je dat moet willen.

Om video's van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.

Wat is Google Ad Grants?

Google Ad Grants is hét non-profit programma van Google. Inmiddels staat Google meer dan 35.000 non profitorganisaties bij met het Grants programma. Komt je non-profit organisatie in aanmerking? Dan biedt Google de mogelijkheid om in het Google zoeknetwerk gratis te adverteren tot een maximaal bedrag van tienduizend dollar per maand. Met Grants stelt Google non-profit organisaties in staat om meer verkeer naar hun website te realiseren en hiermee meer conversies te behalen.

Een organisatie komt in aanmerking als het geregistreerd staat als stichting, vereniging of kerkgenootschap en als de organisatie beschikt over een ANBI of SSBI status. Daarnaast moet de organisatie gevestigd zijn in Nederland en beschikken over een Techsoup token. 

De uitdaging

Tienduizend dollar gratis advertentiebudget klinkt natuurlijk goed, maar er zijn wel een aantal beperkingen. Omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van doelgroep targeting, is het ook niet mogelijk om remarketing toe te passen via het Google Ad Grants account. Daarnaast word je beperkt vertoond op mobiel en kun je geen veilingen winnen van betaalde Google Ads accounts, waardoor je lang niet altijd zichtbaar bent. Als laatste dien je je ook te houden aan bepaalde strikte advertentie, zoekwoord en account richtlijnen. 

Zo zijn single keywords niet toegestaan en moet de CTR minimaal vijf procent zijn. De kwaliteitsscore moet daarnaast minimaal drie zijn per zoekwoord. Ook moet elke campagne uit minimaal twee advertentiegroepen bestaan met minimaal twee advertenties per advertentiegroep. Het maximumbod is $2 voor Grants campagnes, waarbij Google een uitzondering maakt bij het gebruik van automatische biedstrategieën. 

Het is van belang dat het Google Grants account voldoet aan bovengenoemde richtlijnen, indien dit niet het geval is kan het account worden opgeschort waardoor alle campagnes worden gepauzeerd.

Kortom: je hebt niet de beschikking over alle mogelijkheden die een betaald Google Ads account biedt. Dit is een uitdaging op het moment dat je voor goed converterende zoekwoorden maximale zichtbaarheid wilt realiseren, om de kans op conversies te vergroten. Om meer rendement uit Google Search te halen raden wij aan om het Ad Grants account aan te vullen met een betaald Google Ads account.

Hoe zorg je voor de perfecte mix?

Het is niet mogelijk om met dezelfde zoekwoorden tegelijkertijd te adverteren in Google Ad Grants als het betaalde Google Ads account. Door een goede analyse te maken van de belangrijkste metrics kun je bepalen voor welke zoekwoorden het rendabeler is om deze via een betaald Google Ads account in te kopen. Zoekwoorden die het meest interessant zijn hebben een hoog conversieratio, een hoge klikfrequentie en laag vertoningsaandeel. Op het moment dat deze zoekwoorden worden overgezet naar een betaald Google Ads account is er meer invloed op het vertoningsaandeel. Hoe hoger je vertoningsaandeel hoe beter je zichtbaar bent met rendabele zoekwoorden. 

Analyseer de metrics

Google Ad Grants heeft niet alle mogelijkheden ten opzichte van een betaald Google Ads account. Wil jij Google Ads Search optimaal inzetten? Analyseer de metrics en maak de juiste optimalisatieslagen in het betaalde Google Ads- en Ad Grants account voor het beste resultaat.

Over de auteur: Chloë Fonville werkt als digital advertising specialist bij SDIM.

Sources


Article information

Author: Lisa Nelson

Last Updated: 1703295482

Views: 726

Rating: 4.3 / 5 (33 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lisa Nelson

Birthday: 1986-01-16

Address: 71572 Munoz Loaf Apt. 655, South Charlesmouth, ND 79080

Phone: +4881251905548144

Job: Forester

Hobby: Running, Photography, Whiskey Distilling, Snowboarding, Mountain Climbing, Chocolate Making, Backpacking

Introduction: My name is Lisa Nelson, I am a variegated, Determined, proficient, accessible, courageous, cherished, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.