header banner
Default

80 procent van de jeugd gebruikt WhatsApp en Facebook


Table of Contents

  Onder jongeren zijn WhatsApp en de mobiele app van Facebook het populairst. Ruim 87% gebruikt WhatsApp  Facebook wordt door ruim 80% van de jongeren gebruikt. Snapchat is een opvallende derde – met 62% komt de dienst hoger uit dan populaire diensten als Facebook Messenger, Instagram en Twitter, blijkt uit een onderzoek van Telecompaper.

  De onderzoekers hebben de apps die jongeren tussen de 12 en 19 allemaal op hun smartphones en tablets hebben staan in kaart gebracht, inclusief het gebruik daarvan. Uit de analyse komt naar voren dat WhatsApp en Facebook de meest gebruikte apps onder jongeren zijn – met 87,1% en 81,8% respectievelijk aan jongeren die de app hebben geïnstalleerd.

  Gebruik van apps door jongeren

  De derde plek is voor Snapchat, de app waarmee gebruikers zelf geschoten foto’s en video’s naar elkaar kunnen sturen. De app is de afgelopen maanden flink in populariteit gegroeid – in een jaar tijd zag Snapchat het aantal gebruikers in ons land verdubbelen naar 1,5 miljoen. Ook onder jongeren is de app zeer populair blijkt uit het onderzoek, 62% van de ondervraagde jongeren heeft de app op zijn smartphone staan.

  Populairder
  Snapchat is met zijn 62% populairder dan bekende apps als Instagram (60%) en Twitter (34%). Ook de nieuwe chatapp van Facebook, Facebook Messenger, moet het afleggen aan het versturen van ‘Snaps’ – met 60% is de app net iets minder populair onder jongeren. Helemaal onderaan de lijst hangt LinkedIn. Hoewel inmiddels de helft van de bevolking een LinkedIn profiel heeft is de app van het social media netwerk maar op 5% van de smartphones van jongeren te vinden. Wellicht niet geheel verwonderlijk, gezien het feit dat LinkedIn voor veel jongeren pas later in hun loopbaan interessant wordt.

  Vreemder is het ontbreken van de Youtube-app op de lijst. Of de streaming-dienst om duidelijke redenen niet is opgenomen in het onderzoek of dat de app over het hoofd is gezien is echter niet duidelijk.

  Sources


  Article information

  Author: Janice Villegas

  Last Updated: 1703797561

  Views: 1062

  Rating: 3.6 / 5 (85 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Janice Villegas

  Birthday: 1925-11-12

  Address: 1573 Scott Viaduct, Port Josephport, TX 58932

  Phone: +3541244254848687

  Job: Journalist

  Hobby: Horseback Riding, Cooking, Whiskey Distilling, Raspberry Pi, Hiking, Bowling, Hiking

  Introduction: My name is Janice Villegas, I am a Open, Adventurous, transparent, dazzling, venturesome, priceless, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.